Názov Popis
  Small Battle V

  Small Battle IV

  Small Battle III

  Small Battle II

  Small Battle I

* Super League turnaje sa hrajú o reálne vecné ceny. Do každého turnaja je vložených 5 cien.