Atletický areál
Exkluzívny autobus
Posilňovňa
Cheerleaders
park
park
Relaxačné centrum
Oddychová jachta
Sauna
trees
trees
trees
trees
trees
Plaváreň
Štadión
Stadium B
Parkovisko
Zamestnanecká reštaurácia
road
road
road
road
road
road
road
road
road
road
road
road
road
road
road
road
road
road
road
road
demolish the complex