Exkluzívny autobus
Posilňovňa
Cheerleaders
park
park
Relaxačné centrum
Sauna
stromy
stromy
stromy
stromy
stromy
Plaváreň
Štadión
Štadión B
Parkovisko
Zamestnanecká reštaurácia
cesta
cesta
cesta
cesta
cesta
cesta
cesta
cesta
cesta
cesta
cesta
cesta
cesta
cesta
cesta
cesta
cesta
cesta
cesta
cesta
zrovnať areál