By using this website you agree to the placement of cookies on your computer. (more information)

Informácie


Blokovaný účet


Váš účet bol zablokovaný. Porušili ste pravidlá hry.

Najčastejšími porušeniami pravidiel  je nepovolené obchodovanie s hráčmi, manažovanie viacerých tímov z jedného počítača bez aktivovaného duálneho módu, časté menenie tímov, nepovolené premenovanie tímu, osočovanie iných manažérov alebo podvody s hráčmi, vulgarizmy.

V prípade, že chcete v hre pokračovať ďalej, je nutné zaplatiť odblokovávací poplatok a poprosime vas rešpektovať pravidlá.

Odblokovávací poplatok je 4 € . Peniaze je možné zaslať poštovou poukážkou typu U (zobraziť vzor) alebo prevodom na doleuvedený účet. Nezabudnite zadať správny variabilný symbol alebo svoj hráčsky login ako popis platby. Nakoľko prevod šekom trvá niekoľko dní, môžete aktiváciu urýchliť zaslaním upozornenia na platbu na e-mail: support@supershoot.eu alebo na ICQ 598-511-344.

V prípade, že máte otázky, môžete využiť tieto kontakty aj na zodpovedanie vašich otázok.

UPOZORNENIE:
Po reaktivácii váš tím môže mať už pozmenený káder. V prípade, že sa rozhodnete nevyužiť túto možnosť, váš tím bude ponúknutý po siedmych dňoch inému manažérovi.

PLATBA zo SR:
Názov banky: Tatra Banka, a.s.
Číslo účtu: SK9211000000002628702728
Popis platby: váš hráčsky login (potrebný k vašej identifikácii ak nezadáte variabilný symbol, resp. tento symbol nepoznáte)
účel platby: váš login