Gislason R.
zlé bodyzlé bodyzlé bodyzlé bodydobré bodydobré bodydobré bodydobré bodydobré bodydobré bodydobré bodydobré bodydobré bodydobré body
Poľana Detva
Reed K.
zlé bodyzlé bodyzlé bodyzlé bodydobré bodydobré bodydobré bodydobré bodydobré bodydobré bodydobré bodydobré bodydobré bodydobré body
Poľana Detva
Slymák M.
zlé bodyzlé bodyzlé bodyzlé bodydobré bodydobré bodydobré bodydobré bodydobré bodydobré bodydobré bodydobré bodydobré bodydobré body
ŠK Svätý Jur
Hynes A.
zlé bodyzlé bodyzlé bodyzlé bodydobré bodydobré bodydobré bodydobré bodydobré bodydobré bodydobré bodydobré bodydobré bodydobré body
Mšk Žilina 19 ™
Kolesár K.
zlé bodyzlé bodyzlé bodyzlé bodydobré bodydobré bodydobré bodydobré bodydobré bodydobré bodydobré bodydobré bodydobré bodydobré body
TJ Lesy Zubné
Wan T.
zlé bodyzlé bodyzlé bodyzlé bodydobré bodydobré bodydobré bodydobré bodydobré bodydobré bodydobré bodydobré bodydobré bodydobré body
Ružinov
Bouchard P.
zlé bodyzlé bodyzlé bodyzlé bodydobré bodydobré bodydobré bodydobré bodydobré bodydobré bodydobré bodydobré bodydobré bodydobré body
Poľana Detva
Abrahamffy B.
zlé bodyzlé bodyzlé bodyzlé bodydobré bodydobré bodydobré bodydobré bodydobré bodydobré bodydobré bodydobré bodydobré bodydobré body
Ružinov
Cummings K.
zlé bodyzlé bodyzlé bodyzlé bodydobré bodydobré bodydobré bodydobré bodydobré bodydobré bodydobré bodydobré bodydobré bodydobré body
Poľana Detva
Guajardo C.
zlé bodyzlé bodyzlé bodyzlé bodydobré bodydobré bodydobré bodydobré bodydobré bodydobré bodydobré bodydobré bodydobré bodydobré body
Zborov nad Bystricou
Pálffy M.
zlé bodyzlé bodyzlé bodyzlé bodydobré bodydobré bodydobré bodydobré bodydobré bodydobré bodydobré bodydobré bodydobré bodydobré body
Stella Artois Tvarožná