Heinrich N.
zlé bodyzlé bodyzlé bodyzlé bodydobré bodydobré bodydobré bodydobré bodydobré bodydobré bodydobré bodydobré bodydobré bodydobré body
Poľana Detva
Husz A.
zlé bodyzlé bodyzlé bodyzlé bodydobré bodydobré bodydobré bodydobré bodydobré bodydobré bodydobré bodydobré bodydobré bodydobré body
FK Inter Bratislava
Andrássy .
zlé bodyzlé bodyzlé bodyzlé bodydobré bodydobré bodydobré bodydobré bodydobré bodydobré bodydobré bodydobré bodydobré bodydobré body
FC Barca Humenné
Chmura S.
zlé bodyzlé bodyzlé bodyzlé bodydobré bodydobré bodydobré bodydobré bodydobré bodydobré bodydobré bodydobré bodydobré bodydobré body
Slovan Turá Lúka
Osmochescu C.
zlé bodyzlé bodyzlé bodyzlé bodydobré bodydobré bodydobré bodydobré bodydobré bodydobré bodydobré bodydobré bodydobré bodydobré body
TJ Iskra Holíč
Magriso D.
zlé bodyzlé bodyzlé bodyzlé bodydobré bodydobré bodydobré bodydobré bodydobré bodydobré bodydobré bodydobré bodydobré bodydobré body
Zborov nad Bystricou
Peabody E.
zlé bodyzlé bodyzlé bodyzlé bodydobré bodydobré bodydobré bodydobré bodydobré bodydobré bodydobré bodydobré bodydobré bodydobré body
FK Inter Bratislava
Bender .
zlé bodyzlé bodyzlé bodyzlé bodydobré bodydobré bodydobré bodydobré bodydobré bodydobré bodydobré bodydobré bodydobré bodydobré body
Poľnohospodár Podlužany
Mćle J.
zlé bodyzlé bodyzlé bodyzlé bodydobré bodydobré bodydobré bodydobré bodydobré bodydobré bodydobré bodydobré bodydobré bodydobré body
Poľana Detva
Kemenszky I.
zlé bodyzlé bodyzlé bodyzlé bodydobré bodydobré bodydobré bodydobré bodydobré bodydobré bodydobré bodydobré bodydobré bodydobré body
Sološnica
Sćter A.
zlé bodyzlé bodyzlé bodyzlé bodydobré bodydobré bodydobré bodydobré bodydobré bodydobré bodydobré bodydobré bodydobré bodydobré body
Poľana Detva