Diamant I.
zlé bodyzlé bodyzlé bodyzlé bodydobré bodydobré bodydobré bodydobré bodydobré bodydobré bodydobré bodydobré bodydobré bodydobré body
FK Povina
Begáň V.
zlé bodyzlé bodyzlé bodyzlé bodydobré bodydobré bodydobré bodydobré bodydobré bodydobré bodydobré bodydobré bodydobré bodydobré body
TJ Lesy Zubné
Mullins K.
zlé bodyzlé bodyzlé bodyzlé bodydobré bodydobré bodydobré bodydobré bodydobré bodydobré bodydobré bodydobré bodydobré bodydobré body
FK Inter Bratislava
Kalland L.
zlé bodyzlé bodyzlé bodyzlé bodydobré bodydobré bodydobré bodydobré bodydobré bodydobré bodydobré bodydobré bodydobré bodydobré body
FK Povina
Juríček D.
zlé bodyzlé bodyzlé bodyzlé bodydobré bodydobré bodydobré bodydobré bodydobré bodydobré bodydobré bodydobré bodydobré bodydobré body
FK Inter Bratislava
Alaniz B.
zlé bodyzlé bodyzlé bodyzlé bodydobré bodydobré bodydobré bodydobré bodydobré bodydobré bodydobré bodydobré bodydobré bodydobré body
Zborov nad Bystricou
Sendeja P.
zlé bodyzlé bodyzlé bodyzlé bodydobré bodydobré bodydobré bodydobré bodydobré bodydobré bodydobré bodydobré bodydobré bodydobré body
FC Tatran Žalobín
Church C.
zlé bodyzlé bodyzlé bodyzlé bodydobré bodydobré bodydobré bodydobré bodydobré bodydobré bodydobré bodydobré bodydobré bodydobré body
Poľana Detva
Sam J.
zlé bodyzlé bodyzlé bodyzlé bodydobré bodydobré bodydobré bodydobré bodydobré bodydobré bodydobré bodydobré bodydobré bodydobré body
Stella Artois Tvarožná
Goras M.
zlé bodyzlé bodyzlé bodyzlé bodydobré bodydobré bodydobré bodydobré bodydobré bodydobré bodydobré bodydobré bodydobré bodydobré body
FK Povina
von f.
zlé bodyzlé bodyzlé bodyzlé bodydobré bodydobré bodydobré bodydobré bodydobré bodydobré bodydobré bodydobré bodydobré bodydobré body
FC.Nitra Hooligans