Prevádzkovateľ:

Development studio, s.r.o.                 
Ružová 228, 92528 Pusté Úľany
č. OŽP-B/2007/01597-2/CR1, č. živn. registra: 220-23701, deň zápisu: 13. 03. 2007                 
Zapísaná v Obchodnom registri SR Okresného súdu Trnava v oddieli: Sro, vložka č. 19769/T