By using this website you agree to the placement of cookies on your computer. (more information)
 No.Nat.NameOverallPos.FatigueFormInjuryCardsPrice  
15 Dalianis Dimitri
W 258 674 - € 7,160,000,-
10 Doukatelis Philo
M 900 900 -   € 7,250,000,-
17 Gallo Christos
F 900 900 -   € 7,635,000,-
1 Grivas Makis
G 900 900 - € 8,280,000,-
16 Christou Terry
F 900 900 - € 7,665,000,-
13 Koumaditis Platon
W 900 900 - € 7,555,000,-
9 Manetas Balthazar
M 900 900 -    € 7,330,000,-
11 Mangas Dennis
M 512 632 - € 7,195,000,-
5 Michel Myron
C 888 617 -   € 8,325,000,-
4 Mina Erasmus
C 900 900 - € 8,355,000,-
18 Mitro Ajax
F 342 572 - € 7,580,000,-
7 Mousa Zenas
CW 900 900 -    € 8,030,000,-
14 Primo Erastus
W 900 900 -   € 7,835,000,-
12 Rodi Zeus
M 118 632 - € 7,725,000,-
8 Shinas Melancton
CW 560 672 - € 7,870,000,-
2 Valis ander
G 67 564 - € 8,200,000,-
3 Vassallo Orion
C 900 900 -   € 8,265,000,-
6 Zouvelekis Napoleon
CW 900 900 -   € 7,865,000,-